Thống kê đầu đuôi XSMB - Tổng hợp KQXSMB theo đầu đuôi

Hôm nay: Thứ tư, ngày 29/3/2023

Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 29/3/2023
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
28-03-2023 3 lần1 lần4 lần4 lần2 lần1 lần3 lần2 lần3 lần4 lần
27-03-2023 4 lần3 lần0 lần7 lần1 lần3 lần0 lần2 lần5 lần2 lần
26-03-2023 2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần8 lần4 lần2 lần1 lần
25-03-2023 0 lần4 lần1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần6 lần2 lần5 lần
24-03-2023 5 lần0 lần0 lần1 lần6 lần7 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
23-03-2023 2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần4 lần4 lần3 lần5 lần
22-03-2023 1 lần3 lần4 lần1 lần4 lần4 lần5 lần2 lần0 lần3 lần
21-03-2023 2 lần3 lần2 lần8 lần1 lần4 lần5 lần0 lần2 lần0 lần
20-03-2023 3 lần4 lần3 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
19-03-2023 4 lần0 lần3 lần4 lần3 lần4 lần4 lần2 lần0 lần3 lần
Tổng 26 lần22 lần20 lần32 lần27 lần33 lần34 lần26 lần22 lần28 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 29-03-2023
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
28-03-2023 2 lần4 lần6 lần1 lần3 lần0 lần2 lần3 lần4 lần2 lần
27-03-2023 4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần4 lần3 lần2 lần4 lần2 lần
26-03-2023 5 lần1 lần3 lần5 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
25-03-2023 3 lần0 lần2 lần3 lần6 lần2 lần1 lần2 lần4 lần4 lần
24-03-2023 1 lần2 lần4 lần1 lần4 lần4 lần5 lần1 lần0 lần5 lần
23-03-2023 3 lần3 lần1 lần1 lần7 lần1 lần4 lần3 lần3 lần1 lần
22-03-2023 2 lần0 lần2 lần2 lần5 lần0 lần4 lần5 lần2 lần5 lần
21-03-2023 2 lần3 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần
20-03-2023 4 lần1 lần8 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần5 lần
19-03-2023 1 lần3 lần4 lần6 lần4 lần0 lần7 lần0 lần2 lần0 lần
Tổng 27 lần19 lần35 lần26 lần39 lần16 lần32 lần21 lần26 lần29 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
28-03-2023 4 lần4 lần3 lần2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần5 lần2 lần
27-03-2023 4 lần2 lần1 lần6 lần1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần
26-03-2023 3 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần3 lần4 lần3 lần3 lần
25-03-2023 3 lần3 lần1 lần4 lần4 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
24-03-2023 1 lần4 lần2 lần4 lần5 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
23-03-2023 6 lần3 lần3 lần1 lần0 lần3 lần2 lần4 lần0 lần5 lần
22-03-2023 3 lần4 lần2 lần2 lần4 lần2 lần4 lần2 lần3 lần1 lần
21-03-2023 3 lần0 lần4 lần2 lần4 lần1 lần4 lần2 lần2 lần5 lần
20-03-2023 1 lần7 lần1 lần1 lần3 lần3 lần4 lần1 lần2 lần4 lần
19-03-2023 2 lần5 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần5 lần4 lần2 lần
Tổng 30 lần34 lần21 lần25 lần29 lần23 lần26 lần27 lần26 lần29 lần
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 29/3/2023
26,62
36,63
69,96
27,72
28,82
06,60
22,77
24,42
12,21
29,92
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 29/3/2023
29,92
23,32
22
39,93
26,62
69,96
28,82
89,98
99
36,63
sbbanner
Backtotop