Thống kê đầu đuôi XSMB - Tổng hợp KQXSMB theo đầu đuôi

Hôm nay: Thứ năm, ngày 25/4/2024

Soi Cầu XSMB 68
Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 25/4/2024
NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
24-04-2024 1 lần1 lần4 lần0 lần3 lần7 lần7 lần0 lần3 lần1 lần
23-04-2024 4 lần5 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần6 lần
22-04-2024 3 lần1 lần4 lần3 lần1 lần3 lần4 lần1 lần3 lần4 lần
21-04-2024 2 lần2 lần3 lần4 lần1 lần2 lần1 lần4 lần4 lần4 lần
20-04-2024 1 lần1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần4 lần6 lần
19-04-2024 1 lần5 lần4 lần2 lần3 lần5 lần0 lần4 lần1 lần2 lần
18-04-2024 3 lần2 lần1 lần2 lần5 lần4 lần2 lần2 lần2 lần4 lần
17-04-2024 3 lần2 lần3 lần2 lần5 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần
16-04-2024 1 lần7 lần1 lần1 lần1 lần4 lần5 lần2 lần4 lần1 lần
15-04-2024 4 lần1 lần5 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
Tổng 23 lần27 lần32 lần21 lần24 lần33 lần28 lần24 lần26 lần32 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 25-04-2024
NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
24-04-2024 4 lần3 lần5 lần2 lần5 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
23-04-2024 1 lần5 lần4 lần1 lần1 lần1 lần5 lần4 lần5 lần0 lần
22-04-2024 1 lần3 lần3 lần6 lần2 lần4 lần3 lần1 lần1 lần3 lần
21-04-2024 4 lần4 lần5 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần0 lần4 lần
20-04-2024 4 lần1 lần3 lần4 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần7 lần
19-04-2024 2 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần4 lần2 lần2 lần4 lần
18-04-2024 1 lần4 lần1 lần2 lần4 lần3 lần6 lần3 lần1 lần2 lần
17-04-2024 6 lần3 lần1 lần2 lần4 lần0 lần1 lần4 lần2 lần4 lần
16-04-2024 3 lần5 lần5 lần3 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần
15-04-2024 1 lần3 lần1 lần5 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần6 lần
Tổng 27 lần33 lần32 lần29 lần27 lần20 lần30 lần23 lần17 lần32 lần
Thống kê theo tổng loto
NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
24-04-2024 5 lần4 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
23-04-2024 2 lần4 lần1 lần1 lần3 lần1 lần4 lần4 lần4 lần3 lần
22-04-2024 3 lần1 lần3 lần2 lần4 lần4 lần3 lần2 lần3 lần2 lần
21-04-2024 2 lần2 lần4 lần2 lần5 lần1 lần1 lần3 lần5 lần2 lần
20-04-2024 0 lần2 lần3 lần1 lần4 lần1 lần6 lần2 lần3 lần5 lần
19-04-2024 2 lần6 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần3 lần3 lần1 lần
18-04-2024 5 lần0 lần2 lần0 lần3 lần4 lần2 lần5 lần3 lần3 lần
17-04-2024 2 lần5 lần0 lần1 lần3 lần4 lần3 lần3 lần2 lần4 lần
16-04-2024 2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần4 lần4 lần3 lần4 lần
15-04-2024 4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần4 lần4 lần1 lần2 lần
Tổng 27 lần29 lần21 lần15 lần30 lần26 lần32 lần32 lần30 lần28 lần
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 25/4/2024
56,65
24,42
25,52
26,62
34,43
67,76
12,21
36,63
49,94
02,20
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 25/4/2024
26,62
12,21
56,65
29,92
15,51
59,95
66
16,61
22
28,82
Backtotop