Thống kê đầu đuôi XSMB - Tổng hợp KQXSMB theo đầu đuôi

Hôm nay: Thứ năm, ngày 5/10/2023

Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 5/10/2023
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
04-10-2023 2 lần2 lần4 lần4 lần1 lần1 lần4 lần2 lần4 lần3 lần
03-10-2023 4 lần3 lần3 lần4 lần2 lần6 lần1 lần3 lần0 lần1 lần
02-10-2023 5 lần1 lần1 lần2 lần0 lần3 lần6 lần4 lần2 lần3 lần
01-10-2023 5 lần1 lần3 lần5 lần1 lần4 lần1 lần3 lần3 lần1 lần
30-09-2023 2 lần7 lần2 lần2 lần3 lần3 lần4 lần4 lần0 lần0 lần
29-09-2023 3 lần2 lần2 lần4 lần2 lần4 lần3 lần2 lần4 lần1 lần
28-09-2023 2 lần2 lần4 lần1 lần3 lần1 lần4 lần3 lần3 lần4 lần
27-09-2023 5 lần3 lần6 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
26-09-2023 7 lần1 lần0 lần5 lần2 lần2 lần1 lần2 lần4 lần3 lần
25-09-2023 5 lần3 lần4 lần0 lần1 lần2 lần4 lần5 lần1 lần2 lần
Tổng 40 lần25 lần29 lần29 lần18 lần27 lần29 lần31 lần23 lần19 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 05-10-2023
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
04-10-2023 2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần5 lần3 lần2 lần4 lần
03-10-2023 3 lần0 lần2 lần5 lần0 lần5 lần3 lần3 lần2 lần4 lần
02-10-2023 3 lần3 lần3 lần3 lần4 lần1 lần0 lần1 lần0 lần9 lần
01-10-2023 1 lần1 lần2 lần6 lần3 lần2 lần3 lần2 lần4 lần3 lần
30-09-2023 3 lần3 lần3 lần1 lần6 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
29-09-2023 1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần6 lần
28-09-2023 2 lần1 lần3 lần3 lần3 lần1 lần5 lần2 lần6 lần1 lần
27-09-2023 2 lần5 lần1 lần3 lần4 lần3 lần4 lần2 lần3 lần0 lần
26-09-2023 3 lần2 lần3 lần5 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
25-09-2023 1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần6 lần3 lần5 lần2 lần1 lần
Tổng 21 lần24 lần23 lần33 lần31 lần26 lần29 lần25 lần25 lần33 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
04-10-2023 6 lần5 lần4 lần2 lần4 lần0 lần0 lần3 lần1 lần2 lần
03-10-2023 8 lần3 lần4 lần1 lần0 lần4 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
02-10-2023 5 lần1 lần3 lần0 lần1 lần4 lần2 lần0 lần4 lần7 lần
01-10-2023 0 lần5 lần0 lần2 lần1 lần3 lần6 lần5 lần4 lần1 lần
30-09-2023 1 lần4 lần6 lần1 lần2 lần0 lần4 lần1 lần7 lần1 lần
29-09-2023 3 lần0 lần3 lần3 lần2 lần3 lần5 lần3 lần2 lần3 lần
28-09-2023 1 lần2 lần4 lần0 lần4 lần5 lần3 lần5 lần2 lần1 lần
27-09-2023 2 lần4 lần3 lần4 lần1 lần4 lần4 lần2 lần2 lần1 lần
26-09-2023 1 lần3 lần3 lần4 lần2 lần4 lần0 lần3 lần3 lần4 lần
25-09-2023 0 lần4 lần3 lần2 lần3 lần4 lần3 lần5 lần1 lần2 lần
Tổng 27 lần31 lần33 lần19 lần20 lần31 lần28 lần28 lần28 lần25 lần
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 5/10/2023
89,98
39,93
16,61
23,32
29,92
59,95
13,31
18,81
27,72
68,86
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 5/10/2023
18,81
58,85
16,61
14,41
28,82
56,65
45,54
26,62
24,42
89,98
Backtotop