Thống kê giải đặc biệt Xổ Số Miền Bắc - Thống kê Đặc Biệt XSMB

Hôm nay: Thứ năm, ngày 5/10/2023

Thống kê đầu giải đặc biệt

Đầu số Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
2 13 lần 22/9/2023 42 lần
7 12 lần 23/9/2023 56 lần
6 10 lần 25/9/2023 75 lần
4 9 lần 26/9/2023 74 lần
9 8 lần 27/9/2023 55 lần
1 5 lần 30/9/2023 66 lần
0 4 lần 1/10/2023 64 lần
8 3 lần 2/10/2023 69 lần
3 2 lần 3/10/2023 95 lần
5 1 lần 4/10/2023 72 lần

Thống kê đuôi giải đặc biệt

Đuôi số Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
1 31 lần 4/9/2023 72 lần
0 20 lần 15/9/2023 62 lần
5 16 lần 19/9/2023 62 lần
2 12 lần 23/9/2023 83 lần
8 7 lần 28/9/2023 107 lần
4 6 lần 29/9/2023 92 lần
7 5 lần 30/9/2023 62 lần
3 3 lần 2/10/2023 61 lần
6 2 lần 3/10/2023 57 lần
9 1 lần 4/10/2023 72 lần

Thống kê tổng giải đặc biệt

Tổng số Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
3 38 lần 28/8/2023 77 lần
2 37 lần 29/8/2023 56 lần
7 15 lần 20/9/2023 48 lần
5 10 lần 25/9/2023 65 lần
0 9 lần 26/9/2023 70 lần
6 8 lần 27/9/2023 60 lần
8 5 lần 30/9/2023 63 lần
1 3 lần 2/10/2023 72 lần
9 2 lần 3/10/2023 64 lần
4 1 lần 4/10/2023 94 lần
Thống kê chạm
Đầu 2(13 lần) 7(12 lần) 6(10 lần) 4(9 lần) 9(8 lần) 1(5 lần) 0(4 lần) 8(3 lần) 3(2 lần) 5(1 lần)
Đuôi 1(31 lần) 0(20 lần) 5(16 lần) 2(12 lần) 8(7 lần) 4(6 lần) 7(5 lần) 3(3 lần) 6(2 lần) 9(1 lần)
Tổng 3(38 lần) 2(37 lần) 7(15 lần) 5(10 lần) 0(9 lần) 6(8 lần) 8(5 lần) 1(3 lần) 9(2 lần) 4(1 lần)
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 5/10/2023
89,98
39,93
16,61
23,32
29,92
59,95
13,31
18,81
27,72
68,86
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 5/10/2023
18,81
58,85
16,61
14,41
28,82
56,65
45,54
26,62
24,42
89,98
Backtotop